3 tips om uw gunfactor te verhogen

In 2014 is de aanbestedingswetgeving aangepast om de kansen voor MKB-bedrijven te vergroten. Toch blijft de vraag wat MKB-bedrijven zelf kunnen doen om hun kans op gunning te verhogen en te winnen van de 'grote jongens'.

Waarom inschrijven op aanbestedingen?

Winnen van een aanbesteding is het doel wanneer u zich inschrijft. Waar in het verleden aanbestedingen voornamelijk werden gegund op basis van de laagste prijs, ligt de focus tegenwoordig steeds meer op de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Kwaliteit wordt verkozen boven prijs.

Veranderingen in de aanbestedingswetgeving

De aanpassing van de aanbestedingswetgeving in 2014 biedt MKB-bedrijven meer kansen om aanbestedingen gegund te krijgen. Belangrijke wijzigingen zijn onder andere:

3 tips om uw kans op gunning te verhogen

Tip 1: Wees op de hoogte van de plannen van aanbestedende diensten

Dit lijkt misschien moeilijk, vooral als u nog niet bekend bent bij de aanbestedende dienst. Door marktconsultaties in de gaten te houden, kunt u echter op de hoogte blijven van hun plannen. Dit biedt de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen en om obstakels die u bij de inschrijving kunt tegenkomen, vooraf te bespreken.

Tip 2: Stel vragen

In een vroeg stadium vragen stellen (bijvoorbeeld tijdens de vragenronde voor de nota van inlichtingen) helpt u een beter beeld te krijgen van de vraag achter de vraag van de aanbestedende partij. Dit kan uw voordeel zijn bij het schrijven van de inschrijvingsstukken.

Tip 3: Leer van uw fouten

Wanneer u een opdracht niet gegund krijgt, ontvangt u een gemotiveerde uitleg waarom dit het geval is. Gebruik deze feedback om uw volgende inschrijving te verbeteren. Onthoud dat persoonlijke feedbackmomenten vaak zeer waardevol kunnen zijn.

BidPro ondersteunt uw aanbestedingsproces

BidPro adviseert en ondersteunt organisaties bij het inschrijven op aanbestedingen. Met onze expertise helpen we u uw kansen te vergroten en succesvol te zijn in het winnen van aanbestedingen.


Optimaliseer uw kansen bij aanbestedingen met deze tips en ondersteuning van BidPro. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie!