Kansen voor het MKB bij aanbestedingen voor koffie en thee

Om organisaties goed te kunnen ondersteunen analyseert BidPro dagelijks vele aanbestedingen. In deze post richten we deze analyse specifiek op de openbare aanbestedingen voor warme drankenvoorziening.

De smaak (beleving) van koffie- en theedrinkers is de laatste jaren sterk veranderd. Thuis drinken de mensen kwalitatief goede koffie, dit willen zij ook op hun werkplek. Wanneer een werkgever niet voorziet in kwalitatief goede koffie, zorgt dit voor ontevredenheid bij de medewerkers. Dat ook de overheid kwalitatief goede koffie voor haar medewerkers wil is duidelijk terug te zien in de eisen die zij stellen in offerte-uitvragen voor warme drankenvoorziening. 

Wanneer we kijken naar de kwalitatieve gunningscriteria, dan staat smaak (beleving) bovenaan de lijst van belangrijkste gunningscriteria.

De top 3 kwalitatieve gunningscriteria onderwerpen:

  1. Smaak (beleving) en de look en feel
  2. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) (waaronder circulariteit)
  3. Implementatieplan / plan van aanpak

Naast de top 3 hebben we meer onderdelen geanalyseerd, deze zijn te zien in de data-visualisatie.

Uit onze analyse is gebleken dat MKB absoluut kans maakt om aanbestedingen te winnen, zo is in 2018 nagenoeg 30% van de opdrachten gegund aan MKB.


Wilt u zich de komende periode inschrijven op aanbestedingen voor warme drankenvoorziening? Wilt u weten welke aanbestedingen er uitgevraagd zijn of wilt u gebruikmaken van onze tendersignalering? Heeft u vragen of wilt u meer te weten komen over deze data of hulp bij de inschrijving op een aanbesteding? Neem dan contact met ons op.