Het geheim van een soepel lopend Social Return proces

Weet u al hoe u het aan gaat pakken?

In de aanbesteding waarop u wilt inschrijven is een Social Return verplichting opgenomen. Prima, u staat immers helemaal achter maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een Social Return verplichting is echter niet iets waar u zomaar aan voldoet door een paar beloftes te doen.

Hoe dan wel?

Door daadwerkelijk met Social Return aan de slag te gaan en mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een goed lopend proces. U bent niet de enige ondernemer die nog geen gesmeerd Social Return proces heeft en zéker niet de enige die niet weet hoe hij daar slim mee start. Daarom deel ik in deze blog een geheim, waar u direct profijt van heeft.

Wat is Social Return?

Aanbestedende diensten kunnen ervoor kiezen om een Social Return verplichting (ofwel SROI-verplichting) op te nemen in de aanbesteding. Social Return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers worden gestimuleerd of verplicht om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Hoe pakt u het aan?

Er is geen landelijk beleid met betrekking tot Social Return, er is geen standaard. Aanbestedende diensten hanteren wel steeds meer een soortgelijke werkwijze. De aanbestedende dienst heeft dus een Social Return verplichting opgenomen in de opdracht. Hoe gaat u hiermee om als opdrachtnemer? Hoe zorgt u ervoor dat u invulling geeft aan deze Social Return verplichting?

Volg deze stappen voor een soepel lopend proces:

  1. Begrijp de verplichting volledig: Analyseer de aanbestedingsdocumenten uitvoerig. Staat er iets in dat voor u niet duidelijk is? Stel daarover dan vragen aan de aanbestedende dienst. Maak hiervoor gebruik van de vragenrondes of het contactpunt Social Return van de aanbestedende dienst.
  2. Stel duidelijke doelen: Een Social Return proces vormgeven is complex. Daarom is een duidelijk doel nodig. U moet exact weten wat u wilt (of moet) bereiken, want alleen dan kunt u de weg er naartoe slim uitstippelen.
  3. Lees en vraag: Goed lezen en vragen stellen is de beste én de meest eenvoudige manier om te weten te komen welke verplichting u na moet komen. Volg deze tip op en uw Social Return proces zal altijd vele malen efficiënter zijn.

Met deze tips kunt u uw Social Return verplichtingen op een slimme en efficiënte manier invullen. Heeft u nog vragen of hulp nodig bij uw Social Return proces? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.


Voor meer informatie en ondersteuning bij uw Social Return verplichtingen, bezoekt u de website van onze zusterorganisatie SROI Specialist BV of neem contact op met onze SROI Specialisten.